Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

 

Obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.pamlskyspribehem.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. 

Prodávajícím a provozovatelem obchodu Pamlsky s příběhem je podnikající fyzická osoba Ing. Markéta Aubrechtová, IČO: 05397332 se sídlem Hvozdnice 148 25205 Hvozdnice. Kontaktními údaji je e-mailová adresa marketa@pamlskyspribehem.cz.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

 1. Uzavření kupní smlouvy

Závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy se považuje řádné vyplnění a odeslání objednávkového formuláře skrze stránky www.pamlskyspribehem.cz anebo zaslání objednávky na e-mail. Prodávající v případě nedostupnosti některého objednaného zboží nebo nedodržení termínu dodání (bod č. 4) informuje kupujícího, a ten má v takovém případě právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení nebo změnu objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a je archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

Uzavřením smlouvy udělil zákazník souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě dle smyslu ustanovení zákona. Tyto faktury jsou považovány za plnohodnotné a budou zaslány zákazníkovi ve formátu PDF jako příloha e-mailové komunikace.

 1. Zboží

Prodávající je distributorem, ne však výrobcem. Za obsah balení nezodpovídá. Zodpovídá však za jejich skladování a převzetí do přepravy. Prodávající deklaruje předem skladovací podmínky a kupující je bere při objednávce na vědomí a souhlasí s jejich dodržováním pro zachování požadovaných vlastností výrobku. Prodávající nenese odpovědnost za skladovací podmínky a tím ovlivněnou dobu trvanlivosti v době, kdy má již kupující zboží u sebe. Prodávající nabízí výrobky jiných výrobců, které však sám nevyrábí, a tím pádem nenese zodpovědnost za všechny deklarované vlastnosti výrobku.

 1. Platební podmínky a doprava

Objednané zboží zasíláme Českou poštou, a dle jejího aktuálního ceníku také účtujeme poštovné.

Platit je možné

- na dobírku (poplatek za tuto platbu dle aktuálního ceníku České pošty se připočte k ceně objednávky). Peníze za zboží platí kupující až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli nebo na poště.

- platba předem převodem na účet u České spořitelny č.ú. 4783900379 / 0800. Po obdržení objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) zašle prodávající kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno.

 1. Termín dodání

Objednávky se vyřizují postupně podle data přijetí objednávky a podle aktuální dostupnosti vyrobených pamlsků.

Objednávky jsou odesílány do 5ti pracovních dnů od jejich doručení. Objednávky od 5.000 Kč jsou odesílány do 10ti pracovních dní od jejich doručení.

Pokud nemůžou být termíny doručení dodrženy (např. z důvodu nedostupnosti surovin pro výrobu), bude o tom zákazník neprodleně informován a má možnost okamžitě objednávku zrušit.

 1. Záruční lhůta a odpovědnost

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy v záruční lhůtě 4 týdnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo odstoupit od smlouvy z důvodu poškození zboží, nevyhovující obsahu, chyby v dodání a jiných zákonech vyjmenovaných podmínek. V případě krmiva pro zvířata v zájmovém chovu, která podléhají blížící se době expirace však zákazník musí neprodleně pro přijetí zboží informovat prodávající o důvodech a domluvit se na nejrychlejším možném způsobu vrácení tak, aby se zbytečně neprodlužovala doba trvanlivosti výrobků.

Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za poškození objednaného zboží přepravcem (Českou poštou, Zásilkovnou, PPL).

 1. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. Práva duševního vlastnictví

Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená v složení výrobků, textech, obrázcích a jiných materiálech na www.pamlskyspribehem.cz jsou vlastnictvím provozovatele.

Kdokoliv jiný krom provozovatele není oprávněn bez písemného oprávnění provozovatele jakkoliv používat (především kopírovat, napodobovat) tato práva pro soukromé a komerční využití.

 1. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy na základě těchto VOP,  a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu jméno, adresa, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží jen pro splnění kupní smlouvy a usnadnění objednávek kupujícího v budoucnu.

Přístup k uživatelskému účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující, který si registruje uživatelský účet je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že provozovatel webu nenese odpovědnost za porušení této povinnosti.

 1. Odstoupení od smlouvy

Odběratel / kupující má právo odstoupit od smlouvy (uzavřené objednávky) bez sankcí do momentu, kdy prodávající objednávku odešle. Po odeslání objednávky má kupující právo odstoupit od smlouvy, příp. nepřevzít balík, avšak se sankční pokutou, jejíchž výše se odvíjí od vynaložených nákladů na dopravu a balení. V případě poškozeného balíku, jeho obsahu či jinak znehodnocené objednávce má kupující právo požadovat náhradu, avšak je povinen nejdřív o tomto informovat prodávajícího a domluvit se s ním na adekvátní náhradě.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je 30 dní od přijetí zboží zákazníkem. V rámci této lhůty je zákazník povinen vyrozumět prodávající o důvodu a způsobu vrácení zboží, které je pak povinen ve lhůtě 14 dní zaslat prodávajícímu. Lhůta pro vrácení peněz zákazníkovi je pak 30 dní od momenty, kdy prodávající převezme zboží zpět. 

 1. Velkoobchodní odběr

Odběratel / kupující je dopředu informován o množstevních slevách a jiných výhodách. Souhlas s nimi projeví buď výslovně (ústně či písemně) anebo vytvořením první objednávky. O změnách cen, množstevních slev nebo jiných výhodám je odběratel / kupující dopředu informován, nejpozději však před odesláním objednávky, na které se vztahují.

Koncové prodejní ceny odběratele, který dále nabízí zboží, nesmí končit pod cenou, kterou nabízí výrobce.

 1. Závěrečná ustanovení

Na práva a povinnosti neupravená těmito obchodními podmínkami se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku, Zákona o ochraně spotřebitele a jiné příslušné právní předpisy České republiky.

Kupující při odeslání objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a že s nimi souhlasí.

Kontrolním orgánem pro případné stížnosti kupujícího je Česká obchodní inspekce.

Tyto podmínky jsou platné od 20.7.2023.

 


 

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje podmínky práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace"), záležitosti tímto řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Vztahují se na prodej zboží pod značkou Pamlsky s příběhem společnosti Ing. Markéta Aubrechtová, IČ 05397332, kontaktní údaje marketa@pamlskyspribehem.cz.

Záruční lhůta a odpovědnost pro reklamaci jsou uvedené v Obchodních podmínkách pod odstavcem 3 a 6. Uplatnění reklamace provede zákazník písemnou formou na uvedenou e-mailovou adresu. Uvede číslo objednávky a jméno a příjmení, které bylo na objednávce uvedeno, specifikaci reklamovaného zboží a důvod k reklamaci. V případě nejasností může zákazník použít Vzorový formulář na konci tohoto řádu.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (krom vad, které byly kupujícímu známy již v době nákupu). Především se jedná o stav zboží, jeho množství a vlastnosti, které prodávající popsal nebo kupující očekával s ohledem na povahu zboží. Kupující je povinen při převzetí řádně zkontrolovat stav přebíraného zboží, jeho úplnost a nepoškozenost balení. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího po převzetí zboží a požadovat vrácení ceny za zboží.  Nemá však právo nárokovat vrácení nákladů prokazatelně vzniklých za dopravu, způsob úhrady a balné, pokud se nejednalo o vady, které zákazník mohl zjistit a zkontrolovat v době převzetí zboží. V případě uznaných vad, o kterých kupující nemohl vědět při nákupu anebo vznikly před převzetím zboží od prodávající anebo přepravce, má zákazník právo na vrácení ceny za zboží a také prokazatelných nákladů na dopravu, způsob úhrady a balné.

Kupující je povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vad anebo zjištění o nevyhovujících vlastnostech. V případě, že prodávající obdržel všechny potřebné informace, je povinen o reklamaci rozhodnout bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5ti pracovních dnů). Kupující je povinen zboží vrátit v původním stavu, neprodleně a předem domluveným způsobem a prodávající je povinen vrátit cenu nejpozději do 5ti pracovních dnů od obdržení zboží. 

Prodávající neodpovídá za vady v případech, pokud je vada na věci v době převzetí zákazníkovi známá a byl o ní informován při nákupu (především, pokud se jedná o blížící se lhůtu expirace krmiva anebo zboží, které již bylo používáno a vady odpovídají běžnému opotřebení anebo vady byly v době nákupu u zboží předem deklarované). Dále prodávající neodpovídá za škody vzniklé obvyklým používáním, nesprávným skladováním, nevhodnou údržbou či bylo zboží jinak poškozeno nevhodnou manipulací v době, po převzetí zboží zákazníkem.

 

 

Závěrečná ustanovení

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Reklamace se vyřizují v souladu s tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími příslušnými právními předpisy.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.7.2023.

 

 

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace: 

Adresát: [BUDE DOPLNĚNO].

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: